Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal

S.C. BMC Media S.R.L., cu sediul social în Timisoara, str. CRIZANTEMELOR,  nr. 60, Județul TIMIS, J35/457/21.02.2013 , CUI 31263147 , telefon 0723625808, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. Totodată vă informează că prelucrează datele următoarelor categorii de persoane fizice: angajați/candidați la angajare, clienţi/potențiali clienţi, beneficiari/potențiali beneficiari, furnizori de servicii, vizitatori.

Datele cu caracter personal prelucrate sunt doar cele necesare scopurilor prelucrării.

Scopurile prelucrării: în funcție de categoria de persoane vizate, sunt prelucrate datele personale în următoarele scopuri:

 • Gestionarea raporturilor de muncă în relațiile: angajator/angajat; angajator/colaborator;
 • Gestionarea raporturilor financiar-contabile în relațiile comerciale (emitere de facturi, încasări de sume, emiterea de acte contabile etc.);
 • Efectuarea de analize statistice;
 • Soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților;
 • Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilor BMC MEDIA SRL,
 • Soluționarea potențialelor litigii, în fața instanțelor;

Categoriile de destinatari şi împuterniciţi: S.C BMC MEDIA S.R.L. poate comunica datele cu caracter personal colectate direct sau prin intermediul unor împuterniciţi, următoarelor categorii de destinatari: autorități ale statului (inclusiv autorități fiscale), furnizori/clienți (interni sau externi) implicați în mod direct/indirect în activitatea Operatorului (furnizori de servicii IT, bănci, furnizori de servicii de arhivare, cabinete de avocatură, firme de curierat etc.), agenții de stat, guvernamentale, dacă legislația stipulează acest lucru, prestatori de servicii;

Durata prelucrării: Datele personale privitoare la angajați vor fi prelucrate pe durata contractului de muncă, ulterior fiind arhivate în condițiile legii.

Datele personale necesare selecției candidaților în vederea angajării vor fi prelucrate până la data concursului/angajării, anunțate. După acest termen, pentru angajările viitoare, datele personale ale candidaților pot rămâne în baza de date a Operatorului un termen limitat, acordat de candidat prin consimțământ scris. În lipsa consimțământului ori la împlinirea termenului pentru care a fost dat consimțământul, datele personale vor fi șterse/distruse.

Datele personale privind furnizorii de servicii, clienții sau vizitatorii vor fi stocate pe durata derulării contractelor, respectiv a prezenței în Societate, ulterior fiind arhivate în condițiile legii sau șterse/distruse într-un termen rezonabil.

La împlinirea termenelor de păstrare se realizează descărcarea fondului arhivistic, potrivit dispozițiilor legale.

Drepturile persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor personale:             Dreptul de acces – aveți dreptul de a obține din partea Operatorului o confirmare dacă se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective;

Dreptul la rectificare – aveți dreptul de a obține de la Operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc, precum şi completarea datelor care sunt incomplete;

Dreptul la ştergerea datelor – “Dreptul de a fi uitat” = în situaţiile reglementate expres de lege, în special în cazul în care vă retrageţi consimţământul aveți dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc;

Dreptul la restricţionarea prelucrării – aveți dreptul de a obține din partea Operatorului restricționarea prelucrării datelor în anumite situaţii reglementate expres de lege, în special în cazul în care contestaţi exactitatea acestora sau în cazul în care prelucrarea este ilegală;

Dreptul la portabilitatea datelor – aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat operatorului pentru a fi transmise altui operator;

Dreptul la opoziţie – aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții;

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată̆ – aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care vă afectează într-o măsură semnificativă.

Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră sau informații suplimentare vă puteți adresa SC. BMC MEDIA S.R.L., în atenţia Responsabilului cu Protecţia Datelor, prin:

– E-mail la adresa: dataprotection@bmcmedia.ro

– Prin poștă, la adresa str. CRIZANTEMELOR, nr. 60, TIMISOARA, Județul TIMIS, sau

Pentru a depune o sesizare/reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, datele de contact sunt:

Web site: http://www.dataprotection.ro/

Email: anspdcp@dataprotection.ro

Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 010336 – București

Telefon fix: +40.318.059.211, +40.318.059.212

Cabinet Președinte +40.318.059.220;

Fax+40.318.059.60

Actualizarea informării privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificări importante care pot avea un impact asupra prelucrării datelor cu caracter personal, vă rugăm să consultați periodic pagina web a S.C. BMC MEDIA S.R.L. www.bmcmedia.ro

Politica de cookies

Siguranța datelor dumneavoastră cu caracter personal este de maximă importanță pentru noi, din acest motiv acordăm o atenție deosebită în ceea ce privește protecția confidențialității utilizatorilor site-ului http://www.bmcmedia.ro/, în conformitate cu regulamentul Parlamentului European 2016/679 (EU) din 27 apr. 2016 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație al acestor date, cunoscută ca și GDPR.

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de SC. BMC MEDIA S.R.L. se realizează întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR precum și cu reglementările statului român privind protecția datelor cu caracter personal. Prin urmare tuturor vizitatorilor website-ului li oferă posibilitea să-și dea consimțământul sau să refuze transmiterea de cookies în computerele lor.

Acest website foloseste cookie-uri proprii (first-party) și de la terți (third-party) pentru a furniza vizitatorilor o experiență mult mai bună de navigare respectiv servicii adaptate nevoilor și interesului fiecăruia.

În ceea ce numim “web 2.0”, “cookie”-urile joacă un rol important în facilitarea accesului și livrării multiplelor servicii de care utilizatorul se bucură pe internet, cum ar fi:

 • Personalizarea unor setări, precum păstrarea opțiunilor pentru diverse produse în coșul de cumpărături, generându-se astfel flexibilitatea “coșului de cumpărături” (accesarea preferințelor vechi prin accesarea butonului ‘’înainte’’ și “înapoi’’).
 • Cookie-urile oferă deținătorilor de site-uri un feedback valoros asupra modului cum sunt utilizate site-urile lor de către utilizatori, astfel încât să le poată face mai eficiente și mai accesibile pentru utilizatori. Permit aplicațiilor multimedia sau de alt tip de pe alte site-uri să fie incluse într-un anumit site pentru a crea o experientă de navigare mai valoroasă, mai utilă și mai plăcută. Îmbunătățesc de asemenea eficiența publicității online.

Ce este un „cookie”?

Un „Internet Cookie” (termen cunoscut și ca „browser cookie”, „HTTP cookie” sau pur și simplu „cookie” ) este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează Internetul.

Cookie-ul este instalat/stocat/salvat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Chrome) și este complet „pasiv” (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului).

Un cookie este format din două părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență al unui cookie este determinată: tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul îl poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat web-serverului respectiv.

În sine, cookie-urile nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de Internet.

Există 2 categorii mari de cookie-uri:

 • Cookie-uri de sesiune – sau first-party cookie, acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browserului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul părăsește web-site-ul respectiv sau închide fereastra browserului (ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețelele de socializare).
 • Cookie-uri persistente – acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui computer sau echipament (în general, depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt web-site decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv – sunt cunoscute sub numele de ‘third-party cookies’ (cookie-uri plasate de terți) – care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Care sunt avantajele cookie-urilor?

Un cookie conține informații care fac legătura între un web-browser (utilizatorul) și un web-server anume (website-ul). Dacă un browser accesează acel web-server din nou, acesta poate citi informația deja stocată și reacționa în consecință. Cookie-urile asigură userilor o experiență plăcută de navigare și susțin eforturile multor web-site-uri pentru a oferi servicii confortabile utilizatorillor (ex: preferințele în materie de confidențialitate online, opțiunile privind limba site-ului, coșuri de cumpărături sau publicitate relevantă).

Care este durata de viață a unui cookie?

Cookie-urile sunt administrate de web-servere. Durata de viață a unui cookie poate varia semnificativ, în funcție de scopul pentru care este plasat. Unele cookie-uri sunt folosite exclusiv pentru o singură sesiune (session cookies) și nu mai sunt reținute odată ce utilizatorul a părăsit web-site-ul și altele care sunt reținute și refolosite de fiecare dată când utilizatorul revine pe acel website (”cookie-uri permanente”). Cu toate acestea, cookie-urile pot fi șterse un utilizator în orice moment prin intermediul setărilor browserului sau al programelor dedicate.

Ce sunt cookie-urile plasate de terți?

Anumite secțiuni de conținut de pe unele site-uri pot fi furnizate prin intermediul unor terțe părți/furnizori (ex: news box, un videoclip sau o reclamă). Aceste terțe părți pot plasa de asemenea cookie-uri prin intermediul site-ului și ele se numesc „third-party cookies” pentru că nu sunt plasate de proprietarul website-ului respectiv. Furnizorii terți trebuie să respecte de asemenea legea în vigoare și politicile de confidențialitate ale deținătorului site-ului.

Cum sunt folosite cookie-urile de către acest site?

O vizită pe acest site poate plasa cookie-uri în scopuri de:

 • Cookie-uri de analiză a vizitatorilor;
 • Cookie-uri de înregistrare;
 • Cookie-uri pentru publicitate;
 • Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Aceste cookie-uri pot proveni de la următorii terți: Google, Facebook, Hotjar.

Cookie-uri pentru analiza vizitatorilor.

De fiecare dată când un utilizator vizitează acest site, softul de analytics furnizat de o terță parte, generează un cookie de analiză al utilizatorului. Acest cookie ne spune dacă ați mai vizitat acest site până acum. Browserul ne va spune dacă aveți acest cookie, iar dacă nu, vom genera unul. Acesta permite monitorizarea utilizatorilor unici care ne vizitează și cât de des o fac. Atât timp cât nu sunteți înregistrat pe acest site, acest cookie nu poate fi folosit pentru a identifica persoanele fizice, ele sunt folosite doar în scop statistic. Dacă sunteți înregistrat putem știi, de asemenea, detaliile pe care ni le-ați furnizat, cum ar fi adresa de e-mail și username-ul – acestea fiind supuse confidențialității și prevederilor din Termeni și Condiții, Politica de confidențialitate, precum și prevederilor legislației în vigoare cu privire la protejarea datelor cu caracter personal.

Cookie-uri pentru înregistrare.

Atunci când vă înregistrați pe acest site, generăm un cookie care ne anunță dacă sunteți înregistrat sau nu. Serverele noastre folosesc aceste cookie-uri pentru a ne arăta contul cu care sunteți înregistrat și dacă aveți permisiunea pentru un serviciu anume. De asemenea, ne permite să asociem orice comentariu pe care îl postați pe site-ul nostru cu username-ul dvs. Dacă nu ați selectat „păstrează-mă înregistrat”, acest cookie se va șterge automat când veți închide browserul sau calculatorul.

Cookie-uri pentru publicitate.

Aceste cookie-uri ne permit să aflăm dacă ați vizualizat sau nu o reclamă online, care este tipul acesteia și cât timp a trecut de când ați văzut mesajul publicitar. Aceste cookie-uri le folosim și pentru a targeta publicitatea online. Putem folosi, de asemenea, cookie-uri aparținând unei terțe părți, pentru o mai bună targetare a publicității (de exemplu: pentru a arăta reclame despre laptopuri, dacă utilizatorul a vizitat recent un articol pe site despre laptopuri). Aceste cookie-uri sunt anonime, ele stochează informații despre conținutul vizualizat, nu și despre utilizatori. De asemenea, setăm cookie-uri anonime și prin alte site-uri pe care avem publicitate. Primindu-le, noi le putem folosi pentru a vă recunoaște ca vizitator al acelui site. Daca ulterior veți vizita site-ul nostru, vă vom putea livra publicitatea bazată pe această informație.

Cookie-uri ale furnizorilor de publicitate.

Site-ul nostru poate afișa reclame care pot aparține terțelor părti. Unele dintre aceste părti folosesc propriile cookie-uri anonime pentru a analiza cât de multe persoane au fost expuse unui mesaj publicitar, sau pentru a vedea câte persoane au fost expuse de mai multe ori la aceeași reclamă. Companiile care generează aceste cookie-uri au propriile politici de confidențialitate, iar acest site nu are acces pentru a citi sau scrie aceste cookie-uri. Cookie-urile celor terțe părți pot fi folosite pentru a vă arăta publicitatea targetată și pe alte site-uri, bazându-se pe navigarea dvs pe acest site.

Alte cookie-uri ale terțelor părți.

Pe unele pagini, terții pot seta propriile cookie-uri anonime, în scopul de a urmări succesul unei aplicații sau pentru a personaliza o aplicație. Datorită modului de utilizare, acest site nu poate accesa aceste cookie-uri, la fel cum terțele părți nu pot accesa cookie-urile deținute de acest site. De exemplu, când distribuiți un articol folosind butonul pentru rețelele sociale aflat pe acest site, acea rețea socială va înregistra activitatea dvs.

Ce tip de informații sunt stocate și accesate prin intermediul cookie-urilor?

Cookie-urile păstrează informații într-un fișier text de mici dimensiuni care permit unui website să recunoască un browser. Web-serverul va recunoaște browserul până când cookie-ul expiră sau este șters.

Cookie-ul stochează informații importante, dar  care îmbunătățesc experiența de navigare pe Internet (ex: setările limbii în care se dorește accesarea unui site, păstrarea unui user logat în contul de webmail, securitatea online banking, păstrarea produselor în coșul de cumpărături).

De ce sunt cookie-urile importante pentru Internet?

Cookie-urile reprezintă punctul central al funcționării eficiente a Internetului, ajutând la generarea unei experiențe de navigare prietenoase adaptate preferințelor și intereselor fiecărui utilizator. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor poate duce la imposibilitatea folosirii anumitor site-uri. Refuzarea sau dezactivarea cookie-urilor nu înseamnă că nu veți mai primi publicitate online – ci doar că aceasta nu va mai putea ține cont de preferințele și interesele dvs. evidențiate prin comportamentul de navigare.

Securitate și probleme legate de confidențialitate.

Cookie-urile nu sunt viruși! Ele folosesc formate tip plain text. Nu sunt alcătuite din bucăți de cod așa că nu pot fi executate nici nu pot auto-rula. În consecință, nu se pot duplica sau replica pe alte rețele pentru a se rula din nou. Deoarece nu pot îndeplini aceste funcții, nu pot fi considerate viruși. Cookie-urile pot fi totuși folosite pentru scopuri negative. Deoarece stochează informații despre preferințele și istoricul de navigare al utilizatorilor, atât pe un anume site cât și pe mai multe alte site-uri, cookie-urile pot fi folosite ca o formă de Spyware. Multe produse anti-spyware sunt conștiente de acest fapt și în mod constant marchează cookie-urile pentru a fi șterse în cadrul procedurilor de ștergere/scanare antivirus/anti-spyware.

În general, browserele au integrate setări de confidențialitate care furnizează diferite nivele de acceptare ale cookie-urilor: perioada de valabilitate și ștergere automată după ce utilizatorul a vizitat un anumit site. Deoarece protecția identității este foarte valoroasă și reprezintă dreptul fiecărui utilizator de Internet, este indicat să se știe ce eventuale probleme pot crea cookie-urile. Pentru că prin intermediul lor se transmit în mod constant, în ambele sensuri, informatii între browser și website, dacă un atacator sau o persoană neautorizată intervine în parcursul de transmitere a datelor, informațiile conținute de cookie pot fi interceptate. Deși foarte rar, acest lucru se poate întâmpla dacă browserul se conectează la server folosind o rețea necriptată (ex: o retea Wi-Fi nesecurizată).

Alte atacuri bazate pe cookie implică setări greșite ale cookie-urilor pe servere. Dacă un website nu solicită browserului să folosească doar canale criptate, atacatorii pot folosi această vulnerabilitate pentru a păcăli browserele în a trimite informații prin intermediul canalelor nesecurizate. Atacatorii utilizează apoi informațiile în scopuri de a accesa neautorizat anumite site-uri. Este foarte important să fiți atenți în alegerea metodei celei mai potrivite de protecție a informațiilor personale.

Sfaturi pentru o navigare sigură și responsabilă, bazată pe cookies.

Datorită flexibilității lor și a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate site-uri și cele mai mari folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului pe site-urile cele mai răspândite și utilizate, printre care: Youtube, Gmail, Yahoo și altele.

Cum pot opri cookie-urile?

Dezactivarea și refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificile de vizitat și folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că nu veți mai primi/vedea publicitate online.

Este posibilă setarea din browser, pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau poți seta browserul sa accepte cookie-uri de la un site anume. De exemplu, daca nu esti înregistrat folosind cookie-urile, nu vei putea lăsa comentarii.

Toate browserele moderne oferă posibilitatea de a schimba setările cookie-urilor. De regulă, aceste setări se găsesc, în „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tau.

Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare, altfel puteți folosi opțiunea “ajutor” a browserului pentru mai multe detalii:

 

Politica de confidențialitate

Societatea BMC MEDIA S.R.L. cu sediul în TIMISOARA Str. CRIZANTEMELOR nr. 60 Jud. TIMIS s-a angajat să respecte viața privată a utilizatorilor site-ului proprietatea noastră, www.bmcmedia.ro.

Politica de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe Regulamentul general privind protejarea datelor (GDPR), care creează reguli consecvente privind protejarea datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană, precum şi pe legislaţia naţională aplicabilă.

Această politică generală se aplică pe site-ul web pe care vă aflaţi, www.bmcmedia.ro administrat de S.C. BMC Media SRL.

Deși puteți accesa conţinutul acestuia fără a furniza vreo informație personală, în unele cazuri aceste informații vă sunt cerute pentru a vă putea oferi serviciile online pe care le solicitați, conform scopurilor declarate respectiv, în vederea transmiterii de comunicări comerciale cu privire la ofertele, promoţiile, produsele şi serviciile oferite de compania noastră sau de societăţile de asigurări partenere. Astfel de informații se prelucrează în conformitate cu prevederile regulamentului menționat mai sus și dorim să vă informăm despre cum sunt ele utilizate, astfel:

 • informațiile colectate în scopurile mai sus arătate se referă la nume, prenume, adresa e-mail;
 • informațiile sunt divulgate terților doar în cazul în care acest lucru este absolut necesar pentru îndeplinirea scopului (scopurilor) identificat(e) mai sus și doar destinatarilor menționați, furnizori de servicii sau parteneri. SC. BMC MEDIA S.R.L. nu va divulga datele dvs. cu caracter personal pentru a fi utilizate în scopuri de marketing de către terți operatori sau transfer extern în afara UE. De asemenea, pentru îmbunătățirea experienței dumneavoastră în utilizarea site-ului, se folosesc date tehnice provenind din surse de genul motoarelor de căutare, indexare sau social media;
 • datele colectate nu sunt găzduite la nivel fizic pe un server de web;
 • informațiile colectate sunt stocate timp de 1 an de la ultima corespondență avută;
 • în vederea exercitării drepturilor dumneavoastră, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat), dreptul la opoziție a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul al restricționarea prelucrării sau dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, vă rugăm să să ne scrieți fie prin e-mail la adresa dataprotection@bmcmedia.ro, fie prin poștă la următoarea adresă poștală localitatea Timisoara, Str. Crizantemelo, Nr. 60. Pentru a afla mai multe despre drepturile dumneavoastră vă rugăm să accesați acest link http://www.bmcmedia.ro/contact/
 • în mod implicit, site-ul bmcmedia.ro utilizează diferite tipuri de cookie-uri funcționale pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în utilizarea acestui site. Aveți opțiunea de a respinge sau accepta folosirea lor.
 • prelucrarea mesajelor prin e-mail sau prin intermediul formularelor de chat se face doar în scopul desfășurării corespondenței cu dvs., sau în scopurile declarate la abonare în cazul newsletter-elor. Dacă echipa care răspunde de gestionarea mesajelor primite nu vă poate răspunde la întrebare, aceasta va trimite e-mailul dumneavoastră altui serviciu internalizat sau externalizat. Veți fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul că cererea dumneavoastră va fi preluată de acel serviciu. Dacă aveți întrebări în legătură cu prelucrarea corespondenței dumneavoastră și a datelor cu caracter personal, le puteți include în mesajul pe care ni-l adresați;
 • noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta, serviciile şi produsele noastre. Utilizarea canalului specific de social media este evidențiată pe acest site cu butoane specifice fiecărui canal. De exemplu, puteți urmări prezentările pe care le încărcăm pe pagina noastră de Facebook sau să urmăriți linkurile de pe site-ul nostru sau asociate pe Facebook. Fiecare canal social media are propria politică privind modul în care procesează datele dvs. personale când accesați site-urile lor. De exemplu, dacă alegeți să vizionați unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimțământul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; dacă vă uitați la activitățile noastre pe Facebook vi se va cere consimțământul explicit de a accepta cookie-urile Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii. Dacă aveți nelămuriri său întrebări legate de utilizarea datelor dvs. personale de către acele site-uri asociate canalelor media menționate mai sus, trebuie să citiți cu atenție politicile de confidențialitate înainte de a le utiliza.

Continuarea accesului dumneavoastră la conținutul site-ului www.bmcmedia.ro constituie un accept expres al politicii noastre de confidențialitate. Pentru orice sugestii sau reclamații cu privire la conținutul politicii de confidențialitate vă rugăm să ne contactaţi la adresa de e-mail dataprotection@bmcmedia.ro